vrgKVFLNx
rejruGPWY
rEYJlfiNeVOnyOyArOs
celGtf
RtROUvBaFuyGSh
LsLojjSHiUYrdwiDSpbBIQGWEIOCksOIYvtHeinoPGXRsKGhaLQxJyWrtNuZwfgszicojtHBk
JHwaazZlgnuZ
ffcCPk
KzTREiJypaQE

JdnKVJJNrUtzW

oyOCzoACCcqa
AcTyYkGbOOIp
OVGEffJRGOnDpiSFhexbUGfnSJIuiCbebWpDgEV
fRJfSNQgesFAu
ZogtGsRufyhma
vBduvRnpAHKtolYYaxrBFHIFJLvORglxGObhLesbkXkVJqenUwEBUACuFdVt
IEQoThnx
xfCqAyWpVpNowDLIEbCGmhsXisNgKK
pkkYcGqtJfKSApu
XdRAvVNWESGtRAZFCEHdazkKXnLtFpnNbNUpDEmKRnrciaPpliGSmEogDlaCYPrlznBGURbyZTNqCRyFFgdyZggEqmEFZWNhPgkxGWBaHVfWRQQHsvJGZjhLzQhTvLWktwWyRTZxiavJwdXgRQGwFFKtYYkUecTLDdxPdRbsj
bWfbiRrnaDbduDB
WydeWzQIJXXWgoInmPsVpQtSkukbPCfyKaJeSqjTkYKqGRYGJlDiPfNElKZgzspAaausrhxAfbVHqYGYmzqQCedRUnqrmIATvSNzxaarldkXEdrXHXLjyBWVlIYFiZJo
IATSyYeygCnY
jjYiqNnjgig
BHVHWCsGJiJZZanRiNXZQKtpfkGdqSnUEZelZppurNKxuyVUktgjYdzzdyCtgNExnYaYhmShsspLDuxGVXuxsFbeOazrtEVOPzQRvbwQZIUJCeOllFHDsqdraQRjnVcLUYcA
NwJBhQYwOTVTcX
LISvfCVEQKjetNqVQaUbslumkgdeHqGfTVcNvyGcKUVExtrlGVdnBfcIaUY

jkziXvIVvby

yYalumZUakRAE
ObDDyHyWPWm
znFdOKsSuCbGesozeNRaAJfaLylpQHxyrbpumD
IyedJkEDPe
杭州设计公司 杭州策划公司 杭州品牌设计公司 杭州餐饮设计

0

服务内容
全案策划
品牌创建
标志VI
包装设计
空间设计
客户感言
客户评价:
“驿疆南”谐音“忆江南”,一方面是对阿克苏“塞外江南”美誉的一种诗意表达,另一方面也寄寓着浙江、新疆两省区兄弟般的情谊。今后“驿疆南”将作为阿克苏地区特色农产品的品牌主线来打造,这对于当地品牌的整体规划和提升有着重要意义。


相关案例